FIV / FeLV – MAČJI IMUNODEFICIJENTNI VIRUSI

ŠTA SU TO IMUNODEFICIJENTNI VIRUSI?

FIV – felini (mačji) imunodeficijentni virus i FeLV – felini leukemija virus.

FIV I FeLV su virusi koji pripadaju familiji tzv.retrovirusa. Najpoznatiji virus iz te familije je HIV virus, uzročnik side. Zajednička karakteristika ove familije virusa je da smanjuju sposobnost imunog sistema da se bori sa infekcijama.

Ljudi i psi ne mogu se zaraziti mačjim FIV ili FeLV virusima. Jedino mačke su prijemčive i mogu jedne drugima preneti virus i oboleti.

KAKO MAČKE MOGU DA DOBIJU FIV / FeL?
Mačke se FIV – om zaraze najčešće ujedom druge mačke koja je zaražena, odnosno direktnim kontaktom. Virus je prisutan u pljuvačci zaražene mačke, i tako se prenese kroz kožu. Znači, ukoliko se ne biju, mačke jedne drugima neće preneti bolest.

FeLV se za razliku od FIV-a može preneti i indirektnim kontaktom, putem mokraće, pljuvačke ili krvi. To znači da se mačke mogu zaraziti jedna od druge i ako se ne biju, odnosno i ako nisu u direktnom kontaktu. Inficirana majka takođe može preneti virus putem krvi, kroz posteljicu u toku trudnoće ili dojenjem na mačiće.

KAKO DA ZNATE DA VAŠA MAČKA IMA FIV?
Jedini nači da saznate da li Vaša mačka ima FIV je da uradite testiranje krvi. Sve mačke treba testirati na ove bolesti, čak iako ne pokazuju nikakve simptome.

FIV infekcija se razvija sporo, i mačke inficirane FIV-om mogu više godina živeti bez ikakvih simptoma bolesti. FIV pozitivne mačke razvijaju bolest zbog kompromitovane funkcije imunog sistema uzrokovane virusom.

Ne postoji simptom koji je karakterističan za FIV, ali se određeni simptomi javjaju često i mogu upućivati na ovu bolest. Siptomi koji se najčešće javljaju:

 • Infekcije usne duplje
 • Infekcije gornjih disajnih puteva
 • Gubitak težine
 • Infekcije kože
 • Zapaljenje uha
 • Groznica nepoznatog porekla
 • Uvećanje limfnih čvorova
 • Anemija
 • Bolest bubrega
 • Bolesti oka
 • Spontani pobačaji i rađanje mrtvoređenih mačića
 • Neurološki simptomi kaošto su promena karaktera, napadi, podrhtavanje

KAKO DA ZNAM DA MOJA MAČKA IMA FeLV?
Jedini način da saznate da li Vaša mačka ima FeLV je da je testirate. Sve mačke treba testirati na ove bolesti, čak iako ne pokazuju nikakve simptome. Mačke mogu biti nosioci virusa iako ne pokazuju nikakve simptome. Simptomi bolesti kao što je već napomenuto, najčešće su posledica oslabljenog
imunog sistema od strane virusa.

Simptomi koji su česti kod FeLV infekcije:

 • Anemija i blede sluznice
 • Gubitak kila
 • Česte temperature i perzistentne infekcije.
 • Mače postepeno slabi – “Fading kitten syndrome”
 • Simptomi slični panleukopeniji: Letargija, groznica, proliv.
Read more

Ukoliko želite da oglasite psa , mačku ili neku drugu životinju za udomljavanje, molimo vas pripremite kratak opis životinje, slike i broj telefona na koji vas neko može kontaktirati. Hvala! Udomi, ne kupuj!

Postavi oglas